Bieg po Nowe Życie

Bieg po Nowe Życie to wyjątkowy projekt realizowany przez Centrum Promocji AK-Pol od 2011 roku. Dzięki nam coraz więcej osób w Polsce popiera świadome dawstwo narządów do przeszczepu. Dotychczas odbyło się 14 edycji wydarzenia z czego 9 w Wiśle i 5 w Warszawie.

 

Bieg po Nowe Życie to rozpoczęty w Wiśle w 2011 roku projekt społeczny promujący działania prozdrowotne, edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Znani ludzie - aktorzy, muzycy, artyści sceny kabaretowej, sportowcy, dziennikarze - startują w sztafetach nordic walking razem ze sportowcami po transplantacji i przedstawicielami partnerów lub mediów zaangażowanych w projekt. Tworzą razem drużynę ludzi dobrej woli popierającą transplantację narządów. Dotychczas odbyło się 14 edycji wydarzenia z czego 9 w Wiśle i 5 w Warszawie. Bieg po Nowe Życie dotyka jednego z najważniejszych tematów współczesnego społeczeństwa – problemu świadomego dawstwa oraz przeszczepów rodzinnych. Nie tylko wzmacnia świadomość społeczną pokazując jak ważne są oświadczenia woli, ale również zachęca do spojrzenia na proces transplantacji jako metodę leczenia, która pozwala na powrót do aktywności fizycznej. Udowadnia, że sport pozwala na szybszą rehabilitację. Dzięki Biegowi po Nowe Życie, czy to poprzez bezpośredni przekaz, czy za pośrednictwem mediów szeroko relacjonujących przebieg wydarzenia, wzrasta świadomość społeczna w zakresie transplantacji narządów oraz obalane są mity dotyczące przeszczepów. Niezwykle istotny jest udział w wydarzeniu osób po przeszczepieniu skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji. Pokazują oni ludziom zdrowym, że po przeszczepie można wrócić do normalnego życia i sprawności fizycznej – to najważniejszy cel, który wyznacza sobie Bieg po Nowe Życie. 

 

Na starcie Biegu po Nowe Życie od 2011 roku stanęło ponad 720 sztafet.
 

W ciągu 8 lat w Biegu po Nowe Życie w sztafetach biegło na nartach lub maszerowało ponad 2360 osób
 

W ciągu 8 lat osoby uczestniczące w Biegu po Nowe Życie pokonały dystans ponad 2200 km
 

Bieg po Nowe Życie od 2011 roku wsparło uczestnicząc w wydarzeniu ponad 300 znanych osób

ze świata filmu, teatru, estrady, nauki, mediów i sportu.
 

W Biegu po Nowe Życie uczestniczyło od 2011 roku ponad 100 sportowców
z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji
 

W ciągu 8 lat 65 mediów wystawiło swoje sztafety w Biegu po Nowe Życie
– to jeden z niewielu projektów, w którym media nie rywalizują ze sobą wspólnie wspierając szlachetną ideę.

 

31 instytucji kultury, związków sportowych, szkół wyższych fundacji i stowarzyszeń
wsparło przez 8 lat Bieg po Nowe Życie.