Aktualności

2.gif, 13kB 1.gif, 16kB pzls.jpg

[ 1 2 3 4 5 ]

Aktualności

IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy "Śląsk-Beskidy".

W ramach współpracy z Komitetem Organizacyjnym Festiwalu Centrum Promocji AK-Pol było odpowiedzialne w 2007 roku za merytoryczne przygotowanie sprawozdań ze stanu przygotowań do Festiwalu. Poszczególne prezentacje multimedialne, raporty i informacje były składane do Komisji Koordynacyjnej Europejskich Komitetów Olimpijskich.

Copyright © 2009 AK-Pol.
Strona kojarzona z: Aktualności
Bieg Igrzyska Szukamy Następców Mistrza